Privacy policy

Privacy policy

Politica de confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Detailmania International SRL (în continuare „Detail Mania”), persoană juridică înfiinţată conform legislaţiei din România, având sediul Aleea Hortensiei 12 Bînregistrată la Registrul Comerțului J13/1604/2021 , CIF 44268316 prelucrează datele cu caracter personal în condiții tehnice și organizatorice adecvate, în deplină concordanță cu principiile și obligațiile ce ne incumbă potrivit legislației în vigoare.

Confidențialitatea datelor este unul dintre angajamentele noastre și luăm toți pașii rezonabili din punct de vedere comercial și în concordanță cu practicile industriei pentru a vă proteja datele personale, utilizând numai standardele și procedurile de securitate stabilite în conformitate cu legislația privind protecția datelor aplicabilă în România, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 Aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 / CE (în continuare denumit „GDPR”).

Întrucât unul dintre principiile esențiale ale acestui cadrul legal îl reprezintă transparența, am pregătit aceast document prin care dorim să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs cu caracter personal atunci când interacționați cu noi în legătură cu produsele și serviciile prezentate pe website-ul nostru.

Compania Detailmania International SRL colectează și procesează anumite informații („date cu caracter personal”) referitoare la persoane fizice identificate sau care pot identifica persoane fizice. Aceste date sunt furnizate de vizitatorii/membrii sau clienții acestui site web prin exprimarea voluntară a consimțământului, fie în mod direct (de exemplu, nume, prenume, adresă poștală, adresă de e-mail, număr de telefon) sau în mod indirect (de exemplu, adresă IP, utilizarea identificatorilor unici furnizați de serviciile de autentificare socială)..

Detailmania International SRL utilizează politici și proceduri de lucru adecvate pentru a se asigura că sunt prelucrate numai acele date cu caracter personal ce sunt strict necesare pentru fiecare scop specific al prelucrării. În acest sens, se depun toate eforturile pentru protejarea confidențialității datelor personale, însă nu se poate garanta în mod absolut pentru securitatea integrală a datelor transmise prin internet. 

Odată primite date cu caracter personal, Detailmania International SRL ia toate măsurile adecvate și necesare pentru a preveni prelucrarea neautorizată sau ilegală a datelor personale și împotriva pierderii accidentale, distrugerii sau deteriorării acestora.

Datele cu caracter personal sunt colectate numai cu acordul/acceptul persoanei vizate, atunci când sunt oferite cu bună știință, din proprie inițiativă și în măsura în care prelucrarea acestor date este necesară îndeplinirii scopului pentru care acestea au fost colectate.

Conform GDPR, date personale reprezintă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (denumită în continuare „persoana vizată”). Persoana identificabilă este persoana care poate fi identificată direct sau indirect, în special prin referire la un număr de identificare sau la unul sau mai mulți factori specifici identității sale fizice, psihologice, mentale, economice, culturale sau sociale.

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără  utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.

Temeiul pentru prelucrarea acestor date personale și administrarea datelor colectate poate fi în funcție de scopul prelucrării datelor, inclusiv consimțământul dvs. acordat în momentul creării contului online și validarea acestuia, prin solicitarea de a deveni client/membru în comunitatea www.artdeshine.io. De asemenea, temeiul poate fi unul legal și/sau contractual, bazat pe contractul/raportul comercial care a fost stabilit între dvs., client, și compania Detailmania International SRL prin plasarea comenzilor și efectuarea plăților pentru produsele comandate, prin gestionarea retururilor produselor neconforme și/sau refuzate, etc.

În plus, temeiul pentru prelucrarea datelor poate fi unul legitim și necesar pentru desfășurarea activităților comerciale și economice ale companiei Detailmania International SRL, conform prevederilor Regulamentului privind protecția datelor. Vom prelucra datele personale pentru a îmbunătăți și a lua măsuri de protecție, ori de câte ori este necesar, pentru a asigura securitatea utilizării site-ului web și a vizitatorilor platformei www.artdeshine.io împotriva atacurilor cibernetice. De asemenea, vom lua măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudă, inclusiv transmiterea de informații către autoritățile publice competente, precum și măsuri de gestionare a altor riscuri diverse.

Aceste temeiuri legale și legitime ne permit să procesăm datele personale în conformitate cu cerințele legale și să desfășurăm activitățile noastre comerciale în mod eficient și în siguranță.

Scopul colectării datelor cu caracter personal

Detailmania International SRL colectează date personale prin contact direct cu Utilizatorii website-ului www.artdeshine.io prin informațiile trimise pe website-ul nostru în scopul efectuării unei Pre-Comenzi.

Deținem și folosim date personale cu privire la utilizatorii și cumpărătorii existenți pe website-ul www.artdeshine.io în scopuri bine determinate, mai exact în vederea promovării și oferirea produselor solicitate și pentru a informa toți utilizatorii cu privire la modul în care aceste informații sunt stocate și utilizate.

Detailmania International SRL colectează date cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • Procesarea comenzilor și a retururilor; prelucrarea pre-comenzilor de cumpărare online, urmărirea și menținerea la curent cu starea pre-comenzii;
 • comunicarea și furnizarea de informații suplimentare despre www.artdeshine.io și produsele noastre, care ar putea fi de interes pentru utilizatorii website-ului;
 • Menținerea relațiilor cu partenerii contractuali în scopuri contabile;
 • Solutionarea cererilor privind îndeplinirea unei comenzi;
 • verificarea capacității de a accesa și/sau utiliza anumite produse sau servicii care pot fi destinate numai persoanelor care îndeplinesc anumite cerințe sau criterii de eligibilitate, cum ar fi vârsta minimă;
 • înregistrarea și monitorizarea utilizării website-ului www.artdeshine.io în scopuri interne, care pot include analiza utilizării, măsurarea performanței website-ului și generarea rapoartelor de marketing;
 • furnizarea de servicii pentru utilizatori (de exemplu, răspunsul la întrebările acestora sau răspunsul la o cerere);
 • îndeplinirea obligațiilor legale incidente;
 • arhivare, scopuri statistice.

Datele personale pe care le colectăm includ:

 • Nume, Prenume;
 • Adresă;
 • Număr de telefon;
 • Adresă de email;

Persoanele vizate ale căror date personale pot fi prelucrate de către Detailmania International SRL sunt, după caz:

 • Utilizatorii, în această categorie intră orice persoană fizică care are varsta peste 16 ani înregistrată pe Website, care, prin finalizarea procesului de creare a Contului, și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secțiunea Termeni și Condiții Generale.
 • Cumpărătorii, în această categorie intră orice persoană fizică care are vârsta peste 16 ani care își face un Cont pe Website și efectuează o Comandă, cu scopul de a cumpăra sau rezerva produse sau servicii ce vor fi livrate ulterior.

Prin citirea prezentelor prevederi, ori prin furnizarea datelor personale în vederea accesării Website-ului www.artdeshine.io, persoanele vizate sunt informate și/ sau își exprimă în mod expres consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu dispozițiile legale incidente.

Durata prelucrării datelor cu caracter personal

Ca regulă generală, vom stoca datele dvs. cu caracter personal cât timp aveți un cont în platforma www.artdeshine.io. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

Drepturile persoanelor vizate

Potrivit prevederilor GDPR în vigoare, persoanele vizate beneficiază de următoarele drepturi: drept de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a se opune prelucrării datelor personale, dreptul de a-și retrage consimțământul, existența unui proces decizional individual automatizat, dar și dreptul de a înainta o plângere către Autoritate Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal din România, în cazul în care apreciază prelucrarea datelor cu caracter personal ca fiind contrară dispozițiilor legale aplicabile.

Atunci când prelucrarea datelor se realizează pe baza consimțământului, persoanele vizate au dreptul de a-și retrage consimțământul în orice moment, în formă scrisă, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Prin acceptarea prezentelor prevederi, dumneavostră confirmați că ați citit, ați fost informat, înțelegeți pe deplin și sunteți de acord cu privire la:

 • faptul că ați fost informat cu privire la drepturile de care beneficiați, potrivit prevederilor legale aplicabile;
 • faptul că datele cu caracter personal furnizate către www.artdeshine.io, constituie aspecte esențiale și determinante pentru accesarea bunurilor și serviciilor oferite de către clienții însriși pe www.artdeshine.io,
 • faptul că prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile legale incidente și cu prezentul document, va fi efectuată de către www.artdeshine.io, pentru facilitarea procesului de comandare a produselor oferite.
 • faptul că www.artdeshine.io, va prelucra datele cu caracter personal numai în măsura în care prelucrarea acestor date este necesară îndeplinirii scopului pentru care acestea au fost colectate, cu respectarea măsurilor privind confidențialitatea și securitatea datelor.

Dacă aveți întrebări cu privire la utilizarea datelor dumneavoastră personale (inclusiv categoriile de terțe persoane cărora am transmis datele personale) sau pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail la adresa info@artdeshine.io

0
0